MINA TJÄNSTER

Bokföring i Falkenberg

Bokföring i Falkenberg
Oavsett om du driver ett litet företag eller en större verksamhet kan jag hjälpa dig med skräddarsydda lösningar för löpande bokföring och redovisning. Kontakta mig för att diskutera hur vi kan underlätta din ekonomihantering och frigöra tid för företagets tillväxt.

Vad innebär löpande bokföring?

Löpande bokföring handlar om att kontinuerligt registrera och dokumentera alla företagets ekonomiska händelser. Det inkluderar bland annat fakturahantering, kvittohantering och bokföring av löpande transaktioner. Genom att hålla bokföringen uppdaterad löpande får du en tydlig och realtidsbaserad överblick över företagets ekonomi.

Fördelar med löpande bokföring:

  1. Realtidsinformation: Löpande bokföring ger dig möjlighet att få en direkt insikt i företagets ekonomiska ställning när som helst.
  2. Effektivitet: Genom att löpande uppdatera bokföringen undviks överraskningar och det blir lättare att planera och fatta beslut.
  3. Bättre beslutsunderlag: Med aktuell ekonomisk information kan du fatta välgrundade beslut för företagets framtid.

Bokföring – mer än bara siffror

Bokföring handlar inte bara om att registrera siffror; det är också en process för att analysera och tolka dem. Jag arbetar för att säkerställa att varje transaktion och ekonomisk händelse dokumenteras korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning.

Våra tjänster:

  1. Löpande bokföring: Jag tar hand om den dagliga bokföringen så att du kan fokusera på att driva och utveckla ditt företag.
  2. Momsredovisning: Jag säkerställer att momsdeklarationer lämnas in i tid och att du följer gällande momsregler.
  3. Årsredovisning: Jag sammanställer årsredovisningar och ser till att de uppfyller alla lagliga krav.
  4. Ekonomisk rådgivning: Jag finns här för att ge dig råd och stöd för att optimera din ekonomiska strategi.

ARBETSSÄTT

”jag kan välkomna kunder från hela Sverige!”

Givet att ni inte har några egna önskemål, så utförs den löpande bokföringen i Fortnox. Där finns väl fungerande hjälpmedel för att sköta bokföringen helt digitalt vilket medför att jag kan välkomna kunder från hela Sverige.

Så vad händer om du har mycket underlag i pappersformat? Det är ingen som helst fara! Föredrar du pappersformat så fortsätter du arbeta så och lämnar då materialet till mig, antingen genom att träffas eller så kan du skicka det med posten. Önskar du däremot minska pappersmängden och bli mer digital? Kanske har du tänkt tanken många gånger men aldrig haft tid eller ork att ta tag i det? I så fall hjälper jag gärna till med digitaliseringen genom att visa och lära dig hur du kan arbeta och hantera underlag framöver. Jag kan även hjälpa till med att kontakta leverantörer för att ändra leveranssätt av fakturor etc.

REVISION

Kanske har ditt bolag vuxit så pass mycket att ni uppfyller kravet på att ha en revisor?

Jag har ett nära samarbete med auktoriserade revisorer och hjälper givetvis till med den kontakten om så önskas.

Har ni redan en revisor idag?

Inga problem, då ser jag självklart till att leverera de filer, dokument och underlag som behövs för revisionen. Allt för att arbetet skall flyta på så smidigt som möjligt!